Inhoud Smiley face Voorwoord

Voorwoord

Afgelopen jaar was weer een bijzonder jaar, met de voortdurende gevolgen van de coronapandemie. Juist voor een organisatie als REWIN, die altijd bezig is verbindingen te leggen, is dat lastig. Ondanks die hindernis wisten we samen met onze partners in de triple helix het nodige te bewerkstelligen. Je leest daarover in dit jaarverslag.

We hebben nog meer de samenwerking opgezocht over de diverse programma’s heen. We stelden vast wat de belangrijkste thema’s zijn – digitalisering en circulariteit – en legden vervolgens juist daarop nieuwe kruisverbanden. De genoemde thema’s beperken zich namelijk niet tot een bepaalde sector. We moeten daarom meer over grenzen heen durven kijken; de grens van een sector, gemeente, of zelfs de regio is niet belangrijk. We zijn ons steeds meer bewust van dat aspect en dat vertaalt zich naar onze aanpak in de programma’s.

Ik ben een relatieve nieuwkomer in de regio en wat mij opvalt is de diversiteit ervan. Sommigen zien dat als een nadeel. Volgens mij is het echter een voordeel, omdat al die verschillende organisaties elkaar kunnen versterken. Er gebeuren veel innovatieve dingen, er is veel betrokkenheid en de wil om dingen samen te doen, is er. Dat biedt kansen en dat mogen we best wat meer zichtbaar maken. Vanuit REWIN ligt er een ambitie op dat gebied die zich vertaalt in de programma’s. De drive en ruimte om er wat van te maken is ruimschoots aanwezig. REWIN is de verbindende factor en de aanjager van de samenwerking in de triple helix van overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen. Netwerken opzetten en onderhouden, en mensen en organisaties verbinden; dat is onze kracht. Daarvoor moeten we leiderschap tonen en onze voelsprieten hun werk laten doen.

Een paar resultaten wil ik eruit lichten. West-Brabant wil innovatief ondernemerschap aanjagen. B’WISE Incubator, de huiskamer voor startups uit de regio, is afgelopen jaar ontwikkeld met opening in 2022. Voor de Innovatieagenda Voedsel en Landbouw Noord-Brabant hebben we de eerdergenoemde grenzen geslecht en zijn we gaan samenwerken met de rest van de provincie. Op die manier worden we aantrekkelijker voor Rijksgelden en andere financiële stromen. In november had het FIC-festival met onder meer de West-Brabant Summit moeten plaatsvinden. Helaas ging dit om de bekende reden niet door, maar de voorbereidingen lieten zien hoe goed er samengewerkt wordt in West-Brabant.

Vooruitkijkend zijn de opgaven voor dit jaar het concreet invullen van de thema’s circulariteit en digitalisering. 2022 is het laatste jaar van de actuele Economische Agenda. Die zullen we evalueren en we moeten bepalen waarop we gaan inzetten. Ook willen we kijken hoe we vanuit REWIN alle agenda-ambities en doelstellingen kunnen bundelen tot één stip op de horizon.

Samen met jou kijk ik uit naar de officiële opening van de B’WISE Incubator, naar het FIC-festival op 2 juni en het gezamenlijk verder brengen van de programma’s en projecten waarmee we de regio sterker maken.

Stephanie ter Borg
Directeur REWIN

‘Netwerken opzetten en onderhouden, en mensen en organisaties verbinden; dat is onze kracht.’