HIGHLIGHT

Smart Logistics Connected – Samen dingen slimmer doen

Smart Logistics Connected (SLC) is vorig jaar met dank aan het O&O-fonds van Regio West-Brabant vormgegeven. Het doel van SLC is het (versneld) toekomstbestendig maken van de logistiek in West-Brabant. REWIN en LCB werken in dit project aan het ontsluiten van kennis en kunde van LCB voor West-Brabantse bedrijven. SLC helpt bedrijven bij het verbeteren van hun innovatiekracht en bij het verbinden van bestaande en nieuwe partijen in de integrale logistieke keten.

L - highlightfoto Smart Logistics Connected - en ook in de highlight bij gebrek aan ander beeld

Samen met LCB stimuleren we zo logistieke bedrijven om met ‘slimme logistiek’ aan de slag te gaan. In 2021 spraken we met meer dan honderd bedrijven en daagden hen uit om mee te doen in een van de projecten van het Programma Logistiek. Een flink aantal van de bezochte bedrijven deed vervolgens mee in workshops en webinars van LCB.