HIGHLIGHT

Smart farming – meer opbrengst, lagere milieu-impact

Nieuwe technologie toepassen in teeltprocessen helpt om opbrengsten te optimaliseren en milieu-impact te verminderen. Met behulp van een financiële bijdrage van het Opleidings- en Ontwikkelfonds van RWB konden we vorig jaar aan de volgende deelprojecten werken.

AB - highlightfoto Smart Farmingan website Provincie

Smart farming in de boomteelt

In dit project probeerden we informatie over de bodemgesteldheid te koppelen aan de opbrengst van het gewas. Op die manier zijn de bedrijfseconomische voordelen van smart farmingtechnieken te kwantificeren. Dat opent de deuren naar het inzetten van nieuwe precisielandbouwtechnieken. Denk aan de inzet van drones om groeimetingen uit te voeren en de resultaten daarvan te koppelen aan de informatie van de bodemscans.

Diverse telers van Treeport, high tech bedrijven, brancheorganisatie FME en agrarische hogeschool HAS werken met REWIN in verschillende pilots samen.

Korte ketens streekproducten

Dit deelproject richt zich op het verbeteren van de marges van boeren en telers door (vrijwel) rechtstreeks aan consumenten te leveren. Het bedrijf Boerschappen uit Breda doet dit al succesvol met zijn maaltijdboxen met streekproducten. Samen met de ketenpartners wil het bedrijf de keten vernieuwen en verder verbeteren. De deelnemers kijken eerst naar verbeterpunten als het verwaarden van reststromen en het verminderen en/of verduurzamen van verpakkingen. Afgelopen jaar heeft REWIN aanvullende financiering gerealiseerd onder de vlag van Symbiosis4Growth. Boerschappen werkt samen met uiteenlopende (regionale) partners met begeleiding en steun van REWIN.

Duurzamer bewateren (en bemesten) boomteelt

Traditionele spuitinstallaties om bomen te bewateren zijn onnauwkeurig, verbruiken veel water (en brandstof) en zijn arbeidsintensief. Tegelijkertijd is er steeds vaker een tekort (hete zomers), of juist een overschot aan water (natte herfst, winter). De partners in dit deelproject bij Lodders Boomkwekerijen in Wernhout onderzoeken de mogelijkheden om bomen plaatsspecifiek te bewateren.

Dat gebeurt door een extra permanente bewateringslaag aan te brengen. Tegelijkertijd meten sensoren of, waar en wanneer beregening nodig is. Doel is om de watergift slim te managen en daardoor water- en brandstofgebruik en de factor arbeid terug te dringen. De projectpartners onderzoeken ook mogelijkheden van plaatsspecifieke toepassing van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Kansrijke (combinaties van) technologieën worden vervolgens getest in pilots.

REWIN werkt in dit deelproject samen met verschillende telers en loonwerkers, leveranciers van hightech technologie, waterschap Brabantse Delta en agrarische hogeschool HAS.

Lees meer over AgroBOTS