Inhoud Smiley face REWIN & Economic Board West-Brabant

REWIN & Economic Board West-Brabant

De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant bouwt aan een economisch sterk West-Brabant, waarbij we ondernemers helpen groeien, innoveren en vestigen.

De economische agenda ‘West-Brabant, hub voor vernieuwend ondernemerschap’ vormt de basis hiervoor. Deze visie voor de regio is vastgesteld door de Economic Board West-Brabant (EBWB)in samenwerking met regionale overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers. Verbinden, verslimmen en verduurzamen zijn daarin de kernwoorden. REWIN zorgt voor de uitvoering van de agenda.

Die uitvoering gebeurt aan de hand van regionale programma’s die zich richten op het versterken en vernieuwen van de sectoren agrofood/biobased, creatieve dienstverlening, logistiek en maintenance. Daarnaast ondersteunen wij mkb’ers en startups met de programma’s Groei MKB en B’WISE. Met onze acquisitie-aanpak voor nieuwe vestigers richten wij ons op het aantrekken van nieuwe business voor de regio en op nieuwkomers die een meerwaarde vormen voor de West-Brabantse economie.

Regionale Programma’s

Agrofood/Biobased, Creatieve Dienstverlening, Hightech Maintenance, Logistiek, Startups, Groei-MKB, Vestigen

Aandeelhouders

Regio West-Brabant en de gemeenten Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.

Raad van Commissarissen

Lex Besselink (voorzitter)
Simon Hoenderop
Nico van Os

REWIN voert de ambitieuze agenda van de Economic Board West-Brabant (EBWB) uit. Bij de uitvoering hiervan is er altijd een spanningsveld met de beschikbare middelen. Als Raad van Commissarissen kijken wij kritisch naar de uitvoering, of de juiste prioriteiten worden gesteld en of deze ook in lijn zijn met de EBWB-ambities. Een paar keer per jaar bespreken we dit ook met de gemeentelijke aandeelhouders. Goede resultaten zijn uiteindelijk alleen het gevolg van een consistent volgehouden aanpak. Als Raad van Commissarissen houden wij toezicht op de koers van de organisatie en zorgen wij er mede voor dat REWIN een sterk verbindende factor in de economische ontwikkelingen van West-Brabant is en blijft.

Het afgelopen jaar hebben we na een zorgvuldig selectieproces een nieuwe directeur benoemd. Bij dit proces zijn de gemeentelijke aandeelhouders, de triple helix en de REWIN-medewerkers betrokken geweest, onder meer in het opstellen van het profiel voor de nieuwe directeur. Samen met de nieuwe directeur, Stephanie ter Borg, zijn we ook aan de slag gegaan om de externe focus meer vorm te geven.

REWIN is als organisatie goed op koers en draagt haar steentje adequaat bij aan de regionale West-Brabantse economische ontwikkeling. Het komend jaar zal de aandacht gaan liggen op de duurzaamheidsvraagstukken en de digitalisering waarbij de huidige regionale topsectoren ondersteuning zullen geven om hier innovatieve oplossingen voor te ontwikkelen. Belangrijke vraagstukken, niet alleen voor West-Brabant, waar wij als Raad van Commissarissen graag met de directeur en haar team invulling aan willen blijven geven.

Lex Besselink, voorzitter Raad van Commissarissen REWIN

Festival Innovatie en Creativiteit en de West-Brabant Summit

Op 18 november zou het Festival Innovatie en Creativiteit plaatsvinden op de Triple O Campus in Breda, met een sprankelend aanbod van beleving, ontmoeting en verbinding in festivalsfeer.  Helaas lag het coronavirus dwars en is besloten het festival uit te stellen naar 2 juni 2022.

Het FIC-festival is een samenwerking van REWIN, City of Imagineers, B’WISE, Kadans/Triple O Campus en de Parels van West-Brabant. Een mooi samenspel van partijen, initiatieven, netwerken en mensen, met innovatie en creativiteit als rode draad. Het doel van het festival is om de deelnemers te voorzien van nieuwe energie en inspiratie, nieuwe inzichten en nieuwe connecties.

De West-Brabant Summit is onderdeel van het FIC-festival en bedoeld om de regionale stakeholders te informeren over hoe REWIN via haar regionale programma’s de economische agenda uitvoert. Daarnaast zou op het festival de eerste bijeenkomst plaatsvinden van het netwerk Parels van West-Brabant voor mkb’er en startups.

Gelet op het aantal aanmeldingen was de animo groot. Wij kijken dan ook reikhalzend uit naar de bijeenkomst in juni.

Economic Board West-Brabant en de economische agenda

De Economic Board West-Brabant (EBWB) bestaat uit vertegenwoordigers uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Vijf keer per jaar komt de Board bij elkaar. Het commitment is groot, het doel is duidelijk: West-Brabant als hub voor vernieuwend ondernemerschap. Dat doen we samen. Door te verbinden, te verslimmen en te verduurzamen.

De door de EBWB opgestelde economische agenda voor West-Brabant is een totaalprogramma om de economische koers en ambitie van onze regio waar te maken. Vanuit een echte triple helix-aanpak en met een extra stimulans vanuit de Regio Deal.

In de programma’s wordt in triple-helix verband (onderwijs, ondernemers overheid) gewerkt aan projecten en ontwikkelingen die bijdragen aan het versterken van de regionale ecosystemen. Ook wordt steeds nadrukkelijk gezocht naar de cross-overs over de programma’s en sectoren heen. Om zo invulling te geven aan de opgaven en transities zoals circulaire economie, data- en digitalisering en het aantrekken en behouden van talent. Opgaven die zich niet laten leiden door grenzen en waarbij leiderschap, energie en samenwerking essentieel zijn.

Bekijk website EBWB

Hieronder op de foto de Economic Board West-Brabant, met van links naar rechts: Iwan de Waard (Improvia) Hans Meeuwis (Royal Cosun) Jorrit Snijder (BUas) Stephanie ter Borg (REWIN) Rob Neutelings (Curio) Brigit van Dijk (gast, BOM) Bregje Poelman (vervangt Erik Kiers, RWB) Jacqueline de Rijk (Jan de Rijk Logistics) Mathijs van Campenhout (REWIN) Ruud van den Belt (Burgemeester Steenbergen) Jasmijn van der Horst (gast, BOM) Han van Midden (Burgemeester Roosendaal) Paul Depla (Burgemeester Breda, voorzitter EBWB)