HIGHLIGHT

LeadMe – CRM-programma leidend in de samenwerking

De filosofie van de West-Brabantse gemeenten die samenwerken in REWIN is dat de regio de vestigingsplaats is en niet de individuele gemeente. Met het nieuwe customer relation managementprogramma LeadMe kunnen we dat sneller en beter invullen dan ooit tevoren. Ook de gemeenten zijn aangesloten op LeadMe, waardoor we samen tijds- en beleidswinst boeken

CRM foto uitvindfabriek alle am bij elkaar, landscape kopie

Bovendien draagt de digitale locatie assistent met -onder andere informatie over milieucategorieën- bij aan het beleidsuitgangspunt: “het juiste bedrijf op de juiste plek”.
Afgelopen jaar werd de Digitale Locatie Assistent (DLA) ontwikkeld en ingevoerd. DLA combineert data uit het West-Brabantse vestigingsregister met de LISA-database van de provincie. Hierdoor is op ieder moment en in real time inzichtelijk welke bedrijventerreinen en kavels beschikbaar zijn. Het programma laat ook zien welke andere bedrijven in het betreffende gebied actief zijn. Dat is interessant omdat bijvoorbeeld toeleveranciers, afnemers of de mogelijkheden van het uitwisselen van rest- of bijstromen ook direct in het zicht komen. En dat laatste helpt weer in ons gezamenlijke streven naar een circulaire economie.