Inhoudsopgave

Voorwoord

Afgelopen jaar was weer een bijzonder jaar, met de voortdurende gevolgen van de coronapandemie. Juist voor een organisatie als REWIN, die altijd bezig is verbindingen te leggen, is dat lastig. Ondanks die hindernis wisten we samen met onze partners in de triple helix het nodige te bewerkstelligen. Je leest daarover in dit jaarverslag.

» lees meer

Over REWIN & EBWB

De Economic Board West-Brabant (EBWB) stelt de koers van de regio vast en monitort de voortgang van de regionale programma’s.

» lees meer

West-Brabant focust op vier sectoren: agrofood/biobased, creatieve dienstverlening, hightech maintenance en logistiek

agrofood-diapositief
Agrofood/Biobased

Samen de sterke wereldwijde positie van West-Brabant als dé ‘Plantbased Region’ behouden en verder uitbouwen. Dat doen we steeds meer samen met de rest van de provincie. Samen zetten we in op bijvoorbeeld efficiënter en duurzamer telen met smart farming technologie. » lees meer

Group 8
Creatieve Dienstverlening

Creativiteit als versneller voor innovatie en waarde-creatie in het mkb en grootbedrijf én bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Met meerdere projecten, pilots en initiatieven zette dit programma in zijn tweede jaar flinke stappen. » lees meer

maintainance_icon
Hightech Maintenance

Het programma Hightech Maintenance werkt aan een toonaangevende, toekomstbestendige en veerkrachtige maak- en onderhoudsindustrie in West-Brabant. Samen experimenterend en lerend op weg naar smart industry 4.0 in West-Brabant.  » lees meer

logistic_icon
Logistiek

De supply chain moet intelligenter, want onze gunstige ligging tussen Rotterdam en Antwerpen, is niet meer voldoende. Het Programma Logistiek zet met allerlei projecten in op het verbinden, verslimmen en verduurzamen van de hele logistieke keten: van producent tot consument. » lees meer

De doelgroep-programma’s

REWIN richt zich op bedrijven vanuit de sectorprogramma’s én op bedrijven vanuit een specifieke insteek: startups en scaleups, mkb’ers met groeipotentie en bedrijven die zich in West-Brabant willen vestigen.

rocket_icon
Startups

Succesvolle startups zijn betekenisvol voor de regio West-Brabant. Het REWIN-programma Startups ondersteunt de groei van startups en scale-ups. In 2021 is o.a. hard gewerkt aan de B’WISE Incubator.
» lees meer

 

location_icon
Vestigen

Bedrijven en bedrijvigheid die met hun vestiging waarde toevoegen in de regio. Met innovatieve technologie, als belangrijke toeleverancier/afnemer of omdat ze West-Brabantse bedrijven helpen verslimmen of verduurzamen.   » lees meer

graph_icon
Groei MKB

Het mkb is de motor van onze West-Brabantse economie. Mkb’ers die voorop lopen in flexibiliteit, aanpassingsvermogen, vernieuwing en samenwerking, weten anderen te inspireren en met zich mee te trekken.  » lees meer