HIGHLIGHT

Fieldlab VIA APPIA – samen slim op weg

Vorig jaar startte het Fieldlab VIA APPIA van WCM. De doelstelling van het Fieldlab is om toepassingen van artificial intelligence en virtual en augmented reality binnen een maintenance en service context te industrialiseren. REWIN draagt hieraan bij door de krachten, kennis en ervaringen van projectdeelnemers te bundelen, gezamenlijk te analyseren waar de beste kansen liggen en te bepalen hoe bedrijven het beste waardevolle industriële toepassingen kunnen ontwikkelen. De eerste gesprekken met onder meer Rijkswaterstaat en ASML vonden inmiddels plaats.

HTM - highlightfoto VIA APPIA