HIGHLIGHT

Digital Data Square Zuid-Nederland – Niet méér doen, maar slimmer doen

Op 21 september vond de kick-off plaats van Digital Data Square Zuid-Nederland (DDSZ). Dit REACT-EU project richt zich op het verslimmen van de logistiek door het inzetten van nieuwe technologie als AR/VR, robotica, digital twins en smart contracts/blockchain in een proeftuinomgeving. Er is 4,6 miljoen euro geïnvesteerd door de deelnemers. Er zijn – onder meer door REWIN – 22 partijen voor bij elkaar gebracht.

Deelnemers brengen een innovatief idee in om met één of meerdere van de genoemde technieken logistieke processen te verbeteren. Vervolgens gaan ze samen aan de slag om uiteindelijk te komen tot een concreet resultaat. Het generieke deel van de innovaties komt vrij beschikbaar voor de markt en het onderwijs. DDSZ omvat vier proeftuinen:

AVS (Augmented reality – Virtual reality – Serious gaming)

De deelnemers in deze proeftuin willen de laatste AVS-technieken doorontwikkelen, testen en in de praktijk toepassen. De focus ligt op het inzetten van AVS voor het onboarden en trainen van medewerkers.

Robotisering en data-driven robotiseringstechnieken

Het doorontwikkelen en testen van robotisering en data-driven robotiseringstechnieken, bijvoorbeeld om complexe multitask pick & pack-processen te combineren.

SSCC (Smart Supply Chain Contracts)

De SSCC-proeftuin combineert Artificial Intelligence, Internet of Things, blockchain en identifying (SSI/DID’s) technieken in cloud-oplossingen. Doel: ze werkbaar inzetten voor zelfregulerende supply chain processen.

Digital Twin

Het doorontwikkelen van de Digitale Atlas is het doel in deze proeftuin. Met de Digitale Atlas is met één druk op de knop en real time de bereikbaarheid van Zuid-Nederland inzichtelijk.

Het doel is om het vervoer over water interessanter en duurzamer te maken. Lees het artikel in BN De Stem over het eerste project van DDSZ op de Markiezaat Containerterminal. Een slimme camera herkent containernummers op het moment dat deze door de reach truck worden opgepakt. Met behulp van GPS wordt vervolgens de locatie van de container op de terminal geregistreerd en vastgelegd in een systeem.

Naar artikel