HIGHLIGHT

DALI – Data Science voor Logistieke Innovatie

In DALI werken REWIN en LCB samen met 18 bedrijven aan uiteenlopende projecten om logistieke processen te optimaliseren met behulp van data science. Data toepassen is voor logistieke bedrijven namelijk een manier om effectiever en efficiënter te opereren. Het eerste generieke resultaat uit het project is een digitale vrachtbrief: de e-CMR. De digitale vrachtbrief is duurzamer (geen papier nodig) en maakt het logistieke proces inzichtelijker en efficiënter doordat het document eenvoudig online is in te vullen en te raadplegen.

 

L - highlightfoto DALI

DALI is een initiatief van Logistics Community Brabant, BUas, REWIN en Midpoint Brabant. Het programma ontvangt financiële bijdragen van Regio Deal Midden- en West-Brabant, OPZuid en de provincie Noord-Brabant (totaal 2,5 miljoen euro). Daarnaast dragen het bedrijfsleven en de DALI-partners eenzelfde bedrag bij.

In 2021 organiseerde DALI o.a. een hooggewaardeerde serie workshops, onder andere over artificial intelligence design voor de logistiek en supply chain. Bekijk hieronder het webinar met het West-Brabantse Monotch.

DALI proefproject – Mobiele meetopstelling met Optical Character Recognition camera

Vorig jaar werd dit proefproject met een mobiele meetopstelling met een slimme camera succesvol afgerond. De OCR-camera stond opgesteld bij de entree van het industrie- en haventerrein Moerdijk met als doel om containers automatisch te scannen en te herkennen. De data hiervan gaan automatisch naar de cloud waar ze beschikbaar komen voor diverse gebruikers. De data zorgen voor toename van efficiëntie en betrouwbaarheid, het sneller afhandelen van schade-disputen door video-opslag van in- en uitgaande toestand van het materieel en ‘harde’ metingen van trends, omlooptijden en dergelijke. De camera is ‘mobiel’ gemaakt zodat andere partijen ook kunnen experimenteren met deze toepassing. Studenten van BUas zijn hier nu mee aan de slag in Oosterhout.

DALI proeftuin DATACLEP – Betere verkeersdoorstroming dankzij sensordata

Het DATACLEP pilotproject op Port of Moerdijk is vorig jaar afgerond. In het project werden data van relevante sensoren (o.m. verkeerslichten) op het terrein in real time beschikbaar gemaakt voor vrachtwagenchauffeurs, hulpdiensten en andere weggebruikers. Het project beoogde om onnodig oponthoud bij verkeerslichten en toegangspoorten te minimaliseren.

Lees het hele artikel over de samenwerking tussen Monotch, REWIN en Port of Moerdijk. 

Paul Potters van Monotch is blij met de samenwerking tussen Monotch en REWIN. “Door de verbinding die REWIN legt tussen overheden en het West-Brabantse bedrijfsleven, kunnen wij onze producten in veilige testomgevingen uitproberen. Zoals in Moerdijk.”

DALI-partner: SenseAnywhere uit Roosendaal

Het Roosendaalse SenseAnywhere ontwikkelt en maakt slimme, draadloze sensoren voor temperatuurbewaking. Het bedrijf is lid van het REWIN-netwerk voor regionale mkb’ers Parels van West-Brabant. Medicijnfabrikanten zetten de sensoren van SenseAnywhere onder meer in tijdens het gekoelde transport van coronavaccins. Hierop voortbordurend start SenseAnywhere nu een project met Amphia Ziekenhuis om de sensoren door te ontwikkelen voor meerdere toepassingen.

Lees meer op de REWIN-website