HIGHLIGHT

Creative Business Foundation – Bundelen van creatieve krachten

Twee jaar geleden legde we de basis voor de Creative Business Foundation (CBF). De CBF bestaat uit een netwerk van creatieve ondernemers, jonge talenten, onderwijsinstellingen, gemeentes en andere organisaties die zich inzetten voor de ontwikkeling van de creatieve sector. Samen creëren zij het podium om bedrijven kennis te laten maken met de waarde van creatieve denkkracht.

In de eerste helft van 2021 vond met behulp van O&O-geld (RWB) onderzoek plaats naar de behoeften van de creatieve sector. Daaruit kwam naar voren dat er voldoende draagvlak is voor een Creative Business Foundation. Ruim dertig regionale organisaties staken vorig jaar samen ruim 900 uren in het opzetten van CBF.

De foundation rust op drie pijlers. Het Festival Innovatie en Creativiteit (FIC), de Young Creatives community en het project Creating New Perspectives. De foundation wordt gelanceerd tijdens het aanstaande FIC-festival.

Het hoogtepunt van 2021 had op 18 november moeten plaatsvinden in de vorm van FIC. Het festival kon echter vanwege corona niet doorgaan en vindt plaats op 2 juni 2022.

Young Creatives community – Zorgt voor groei

Young Creatives community bouwt aan een netwerk voor alle studenten die studeren aan een creatieve opleiding. Doel is om de naamsbekendheid van de creatieve bedrijven in de regio te vergroten, waardoor studenten na hun studie niet vertrekken, maar in de regio blijven. Dat gebeurt onder meer door studenten tijdens en na hun studie te betrekken bij de projecten in het Regionale Programma. Deelnemers krijgen praktijkcases en lesstof aangeboden waarmee ze kunnen groeien op persoonlijk vlak, in hun creatieve skills maar juist ook in hun business-vaardigheden.

FOMO Traineeship is het onderdeel van de community dat hiervoor een curriculum ontwikkelt. De Creative Business Foundation brengt het geheel samen en draagt het uit aan de wereld.

Creating New Perspectives – Pool met creatieve denkers

Creating New Perspectives bestaat uit een pool van vijftien creatieve denkers. Het doel van dit project is om organisaties kennis te laten maken met de creatieve denkkracht die in de regio aanwezig is. Organisaties uit West-Brabant kunnen een vraagstuk indienen. Na analyse van de vraag pakken twee creatievelingen deze samen met de indiener op, om in co-creatie tot een oplossing te komen. Kortom: een frisse wind en een kritische én creatieve blik moeten leiden tot nieuwe perspectieven.