HIGHLIGHT

Circulair ondernemen – van rest- en bijstromen naar grondstof

Kosten besparen en milieuwinst realiseren door rest- en bijstromen een tweede leven te geven. Dat is het hoofddoel van Symbiosis4Growth. Die rest- en bijstromen kunnen van alles zijn, bijvoorbeeld spoelwater of restwarmte uit een productieproces, gebruikte plastics of organische reststromen. REWIN brengt met Symbiosis4Growth vraag en aanbod in West-Brabant bij elkaar, helpt met inhoudelijke expertise en zorgt voor financiële steun.

S4G uitgave DO_web

 

Door middel van (online) werksessies werkten we aan het creëren van bewustzijn bij regionale mkb-ondernemers. Dat leidde ook afgelopen jaar weer tot verschillende potentieel interessante matches. Door circulair ondernemen op deze manier concreet te maken voor ondernemers, gebeuren er dingen.

Vanuit de Regio Deal Midden- en West-Brabant en vanuit de provincies Noord-Brabant en Zeeland is nieuwe financiering ontvangen om het stimuleren en realiseren van industriële symbioses in het mkb voort te zetten. Inmiddels zijn er meer dan duizend rest- en bijstromen geïdentificeerd en vastgelegd in een database. Er zijn meer dan tweehonderd bedrijven betrokken.

Frank Koreman, Koreman’s Limoncello Breda: “We doen dit niet alleen om afvalstromen te verminderen, maar ook omdat het leuk is.”

 

Het programma leidt tot regionale samenwerking pur sang. De vezels van citroenen vormen vervolgens de basis voor papier. Een mooi voorbeeld is ook het tweede leven dat de lege jutezakken van koffiebrander Cook & Boon uit Breda krijgen. DK Polyester uit Moerdijk verwerkt de zakken tot composietmateriaal, onder andere voor matrixborden. Millvision uit Raamsdonksveer is als kennispartner betrokken bij de samenwerking.

Serge Knook, DK Polyester Moerdijk: “Je wilt je licence to operate behouden én een gezonde planeet achterlaten voor een volgende generatie.”

Lees de publicatie met voorbeelden van geslaagde matches