location_icon

Vestigen

(Nieuwe) business doe je het beste in West-Brabant

Met onze acquisitie-aanpak steken we steeds meer in op ‘kom zakendoen in West-Brabant’ dan op het vestigen. We acquireren op basis van behoeften in de regio en door bedrijven met elkaar te verbinden rondom innovatievraagstukken.

Natuurlijk, ieder bedrijf dat zich in West-Brabant wil vestigen is nog steeds van harte welkom. Die nieuwkomers begeleiden wij graag naar de voor hen juiste plek in de regio. We noemen dat onze generieke acquisitie. Verder richten wij ons op de specifieke sectoren (sectoracquisitie).

De ruimte om nieuwkomers te huisvesten is echter schaars en mede daarom acquireren we steeds meer op basis van de behoefte van bedrijven uit de West-Brabantse sectoren. Met welke vraagstukken worstelen zij, en hoe kunnen wij daarbij helpen? Vanuit deze gedachte zoeken wij vooral naar bedrijven en bedrijvigheid die waarde toevoegen in de regio. Als afnemer van producten of diensten van West-Brabantse bedrijven. Of als leverancier van grondstoffen, technologie of kennis waarmee West-Brabantse bedrijven hun voordeel kunnen doen. Vanuit het Regionaal Programma Vestigen richten wij ons op die groep en de sectorprogramma’s helpen ons daarbij.

De derde aanpak is de strategische acquisitie. We vragen grootbedrijven in West-Brabant bij welke (innovatie)vraagstukken zij hulp nodig hebben. Welke partners zoeken zij? Wij maken hiervan challenges en nodigen bedrijven uit hierop te reageren. Zo ontstaan nieuwe verbindingen die leiden tot nieuwe oplossingen en uiteindelijk nieuwe business in de regio. Uit het Agrofood/Biobased-project BioVoice blijkt dat deze aanpak zeer succesvol is. BioVoice verbindt op succesvolle wijze mkb’ers en startups aan (biobased/circulair-gerelateerde vraagstukken van) grootbedrijven, met nieuwe business als resultaat.

Deze aanpak resulteert ook in een betere profilering van de regio als HUB voor vernieuwend ondernemerschap. Bovendien stimuleert het regionale samenwerking en versterkt het daarmee het ecosysteem. Tot slot werkt deze aanpak ook als lead generator voor het team Vestigen, omdat het de vijver waarin we vissen significant vergroot.

673 nieuwe arbeidsplaatsen

Met 22 nieuwe vestigers die samen goed zijn voor 673 nieuwe arbeidsplaatsen en een investeringssom van ruim 87 miljoen euro deed de regio het niet slecht in 2021. De voortdurende pandemie maakte het lastig om ‘naar buiten’ te gaan. Beurzen werden en masse gecanceld en bedrijven bezoeken was vaak niet mogelijk. Dat er dan toch zoveel nieuwe bedrijven voor West-Brabant kiezen, stemt tot tevredenheid.

Er was vorig jaar weinig beweging op de Nederlandse markt. Het is daarom goed om te zien dat we in innige samenwerking met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij veertien buitenlandse partijen wisten te overtuigen om voor West-Brabant te kiezen. Door onze doorlopende promotie van West-Brabant als logistieke hotspot trokken we drie bedrijven naar Moerdijk. Twee nieuwkomers kozen voor Breda International Airport.

Guido - vestigen

Programmamanager Vestigen
Guido van Liefland

g.vanliefland@rewin.nl

HIGHLIGHTS

LeadMe – CRM-programma leidend in de samenwerking

Vestiger: Ponders End International (PEI) kiest Roosendaal als poort naar Europa

Vestiger: Re-Teck: van honderd naar driehonderd arbeidsplaatsen

Facts vestigen voor online verslag