maintainance_icon

Hightech Maintenance

Een innovatieve en slimme maak- en onderhoudsindustrie in West-Brabant

Met het Regionaal Programma Hightech Maintenance richt de regio zich op het moderniseren van de maak- en onderhoudsindustrie in West-Brabant. Doel is om een toonaangevende, toekomstbestendige en veerkrachtige industrie te helpen ontwikkelen. Digitalisering – inclusief dataficeren en artificial intelligence -, circulaire economie, nieuwe materialen en robotisering zijn de thema’s waarop we in het programma focussen.

Samen met het project MKB Digitaliseert van het Groei MKB-programma is afgelopen jaar veel energie gestoken in het thema digitaliseren. Deze gezamenlijke aanpak is een voorbeeld van de cross-sectorale samenwerking die REWIN steeds meer hanteert. Samen met de programmamanager van het Groei MKB-programma is funding aangevraagd en gerealiseerd waarmee drie data coaches zijn opgeleid en aangesteld. In het crossover-project ‘West-Brabant Data Economie’ gaan zij de komende jaren het regionale mkb ondersteunen bij hun datagerelateerde vraagstukken.

Om de doelen uit het Regionaal Programma Hightech Maintenance te realiseren werken we ook op verschillende manieren samen met uiteenlopende partners. Denk hierbij aan gemeenten, provincie, Brainport, Midpoint Brabant en brancheorganisaties als de FME, KMU, World Class Maintenance (WCM Breda) en Smart Industry (Zuid-Nederland). Natuurlijk doen de onderwijs- en kennisinstellingen en bedrijven ook mee.

Programmathema Digitalisering en Artificial Intelligence – Wat wil de regio?

In 2020 brachten we de wensen en de mogelijkheden bij ondernemers in West-Brabant ten aanzien van digitalisering en artificial intelligence in kaart. De resultaten werden vorig jaar uitgewerkt en geanalyseerd en zijn inmiddels besproken met de EBWB, gemeenten en ondernemers.

Er is funding aangevraagd uit de Regio Deal Midden- en West-Brabant voor een digitale werkplaats voor het onderwijs. Ook vond er een verkenning plaats naar de behoeften rondom artificial intelligence. Daarnaast zetten we afgelopen jaar samen met diverse partners uit Brabant, Zeeland en Limburg de eerste stappen op weg naar een European Digital Innovation Hub South Netherlands. Het is de bedoeling dat verschillende ‘data-projecten’ hierin straks samenkomen. Het ministerie van Economische Zaken ondersteunt dit initiatief en onze aanvraag voor de beschikbare EU-subsidie is uitgewerkt.

Vanuit dit thema is er een nadrukkelijke verbinding met het Groei MKB-programma en de drie datacoaches. 

Het Regionaal Programma Hightech Maintenance initieert innovatieprojecten, of participeert daarin. In de projecten helpen we de deelnemers op verschillende manieren om zich te ontwikkelen op bovengenoemde thema’s.

John - HTM

John den Ridder
Programmamanager Hightech Maintenance:
j.denridder@rewin.nl

HIGHLIGHTS

Breda Robotics – Smart Industry Fieldlab voor robotontwikkeling

Data Value Center Smart Industry (DVC-SI) voor het mkb – Hoe maak je van data een dienst?

DCMC: Development Center for Maintenance of Composites – Fysiek centrum van start

Tech-challenges – Kleintjes helpen de groten

Fieldlab VIA APPIA – samen slim op weg

SeaBioComp – Biobased composiet ontwikkelen

Illustratie onderkant HTM