logistic_icon

Logistiek

Verbinden, verslimmen en verduurzamen van de hele logistieke keten

West-Brabant is door zijn geografische ligging van oudsher een sterke logistieke regio. Om een sterke logistieke regio te blijven is echter meer nodig. REWIN zet met het programma Logistiek in op verbinden, verslimmen en verduurzamen van de gehele logistieke keten: van producent tot consument.

De logistieke sector was vorig jaar razend druk. Vooral in de E-commerce was het wederom booming business dankzij corona. Personeelskrapte en ziekteverzuim (door corona) maakten het de sector niet gemakkelijk. De aanvoer van grondstoffen en producten uit met name China was vaak problematisch. Dat zorgde voor hoge transporttarieven en zette supply chains onder druk.

Als we inzoomen op West-Brabant zien we dat onze geografische ligging weliswaar nog steeds goed is, maar dat dat feit alleen niet meer voldoende is om het verschil te maken. Concurrentie uit andere regio’s neemt toe. Ook de klimaatproblematiek heeft effect op hoe bedrijven kijken naar hun logistiek.

Alles bij elkaar genomen benadrukt het bovenstaande de noodzaak om samen logistieke ketens te verslimmen en te verduurzamen. REWIN werkt hiervoor samen met Logistics Community Brabant (LCB). Zo realiseren we een groter bereik en meer impact.

REWIN en LCB helpen bedrijven verslimmen met innovatieprojecten rondom nieuwe technologie zoals robotica, blockchain, big data, augmented en virtual reality en digital twins. Om de sector te helpen verduurzamen onderzoeken we onderwerpen als elektrisch transport, het delen van ladingcapaciteit om lege kilometers te minimaliseren en het hergebruik van kostbare materialen.

Logistics Community Brabant – Samen accelereren in de logistiek

We versterken de innovatiekracht in de regionale logistiek door binnen LCB projecten, producten en evenementen te ontwikkelen

Projecten die zijn voortgekomen uit de samenwerking met LCB zijn onder meer:

  •  het DALI-project dat met data science logistieke processen wil optimaliseren;
  • Digital Data Square Zuid-Nederland dat zich richt op het verslimmen van de logistiek door het inzetten van nieuwe technologie als AR/VR, robotica, digital twins en smart contracts/blockchain in een proeftuinomgeving.
Stefan - Logistiek

Stefan van Seters
Programmamanager Logistiek
s.vanseters@rewin.nl

HIGHLIGHTS

DALI – Data Science voor Logistieke Innovatie

Digital Data Square Zuid-Nederland – Niet méér doen, maar slimmer doen

Smart Logistics Connected – Samen dingen slimmer doen

Logistics Robotics Experience Center

Logistiek illustratie