graph_icon

Groei MKB

Steun in de rug voor mkb-ondernemers die verder willen

REWIN ondersteunt regionale mkb-ondernemers met het Groei MKB-programma dat bestaat uit verschillende groei- en innovatieprojecten. We verbinden mkb’ers met elkaar, met onderwijsinstellingen en met regionale overheden. Zo werken we samen aan een sterk regionaal mkb. In de projecten en bijeenkomsten focussen we op financiering, digitalisering, verduurzaming en samenwerken/verbinden.

Het mkb is en blijft een factor van betekenis in de West-Brabantse economie. De impact van corona lijkt in de industrie, logistiek en handel mee te vallen. Veel bedrijven zijn drukker dan ooit. Personeelstekorten (structureel of corona-gerelateerd) zorgen op sommige plekken wel voor hinder.

Samen met de accountmanagers EZ van de West-Brabantse gemeenten werken we proactief en resultaatgericht. Vorig jaar was het weer mogelijk om samen ondernemers te bezoeken. Door de beperkende maatregelen vanwege corona helaas nog altijd minder dan gebruikelijk.

We spraken inmiddels met meer dan 230 Groei MKB-ondernemers. Met ongeveer de helft startten we een vervolgtraject. Met onze bezoeken en de daaropvolgende acties halen we de drukbezette ondernemers even uit de waan van de dag en zetten we ze aan het denken. Dat is dé meerwaarde van deze aanpak.

MKB Deal-project: MKB Digitaliseert

Dankzij de MKB-Deal van de Rijksoverheid is het mogelijk samen te investeren in vernieuwing van het mkb in onze regio. Dankzij deze MKB- Deal konden we zes projecten op het gebied van digitalisering, innovatie en human capital starten. Een daarvan is MKB Digitaliseert.

Door te digitaliseren kunnen bedrijven bijvoorbeeld bedrijfsprocessen efficiënter maken, eenvoudiger nieuwe producten of diensten ontwikkelen of nauwer met klanten samenwerken. Voor een grote groep mkb’ers is digitaliseren een kostbaar en tijdrovend proces waarvan ze de meerwaarde en de impact niet overzien. Het doel van dit project is daarom om mkb’ers een duw in de juiste richting te geven bij hun digitaliseringsopgaven en in het verlengde daarvan bij het ‘dataficeren’.

MKB-Deal West-Brabant vernieuwt – lees over alle zes projecten

Datacoaches

In het verlengde hiervan sloegen de Gemeente Breda, Regio West-Brabant en REWIN vorig jaar de handen ineen om financiering voor het project West-Brabant Data Economie binnen te halen. Financiering vindt plaats vanuit de provincie Noord-Brabant, O&O-fonds, gemeente Breda en REWIN. Er zijn drie data coaches aangenomen voor West-Brabant. Zij bezoeken de komende tweeëneenhalf jaar regionale mkb-ondernemers om ze te informeren over de noodzaak en de kansen van digitaliseren. Voor specifieke projecten zijn vouchers beschikbaar om ondernemers verder te helpen.

Op dit thema, dat in meerdere branches actueel is, werken we overigens nauw samen met het team van het Programma Hightech Maintenance.

De Parels van West-Brabant: mkb’ers onder elkaar

De afgelopen drie jaren interviewden we ruim dertig innovatieve mkb’ers uit West-Brabant. Ze gaven een inkijkje in hun business, hun drijfveren, hun visie op de toekomst en soms ook hun zorgen. Voortbordurend op deze waardevolle gesprekken ontstond het idee om een West-Brabantse mkb-community op te zetten: De Parels van West-Brabant.

In de community kunnen mkb-ondernemers en startups onderling van gedachten wisselen, van elkaar leren en elkaar inspireren. Business to business, als het ware, zonder tussenkomst van derden. Voor West-Brabant is het een interessant netwerk, omdat er vanuit gezamenlijkheid en ondernemerschap gewerkt wordt aan een visie die de regio verder helpt.

Lees de publicaties Roadtrip langs de Parels van West-Brabant, deel 1 en 2

Het Festival Innovatie en Creativiteit van 18 november was bedoeld als startsein voor dit netwerk. Helaas kon dit door coronamaatregelen niet doorgaan, maar de wens om onderling te netwerken blijft bestaan. In 2022 is een bijeenkomst van het netwerk gepland, plus een vervolgbijeenkomst op het FIC-festival van 2 juni.

Klik hieronder voor meer informatie over enkele hightlights van het Groei MKB Programma in 2021.

Yvette - Groei MKB
Yvette Estourgie
Programmamanager Groei MKB

HIGHLIGHTS

Financieringstafel West-Brabant & Zeeland – Deelnemers spelen open kaart

Circulair ondernemen – van rest- en bijstromen naar grondstof

Facts groei mkb voor online verslag-01-01