agrofood-diapositief

Agrofood/Biobased

Samen slim groeien in de Plantbased Region

De plantaardige agrarische sector in West-Brabant is sterk en divers; van akkerbouw, boomteelt, (zacht)fruit tot tuinbouw. Tal van bedrijven en kennisinstellingen onderzoeken en ontwikkelen de plantaardige ‘bij’stromen naar hernieuwbare grondstoffen in biobased materialen. Kernspelers uit deze sectoren, zoals bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en de overheid werken samen. Het doel is om binnen en over verschillende ketens deze sectoren toekomstbestendig te maken.

Het West-Brabantse Programma Agrofood/Biobased vormt de basis om de toppositie als Plantbased Region uit te bouwen en te verstevigen. De transities en duurzaamheidsopgaven zorgen voor een actieve benadering vanuit economisch, ecologisch en maatschappelijk perspectief. Het programma zet onder meer in op het stimuleren van een efficiëntere en duurzamere teelt met behulp van de nieuwste technieken. Het programma krijgt vorm in allerlei innovatie- en samenwerkingsprojecten, kennisnetwerken en andere bijeenkomsten.

In 2021 ging de Innovatieagenda Landbouw en Voedsel Noord-Brabant van start. De partners (provincie, REWIN, Brainport, Agrifood Capital en de BOM) helpen bedrijven om samen aan nieuwe innovaties in de landbouw- en voedselsector te werken.

Samen met AgrifoodCapital en Brainport Development hebben we vorig jaar een aanvraag bij het Nationaal Groeifonds gedaan voor het investeringsprogramma Nxt Gen Hightech, dat zich richt op het ontwikkelen van een nieuwe generatie high tech equipment. De totale omvang hiervan is 1,2 miljard, waarvan 175 miljoen naar de Agrofood-sector gaat en ruim 20 miljoen naar voedselproductie-projecten van West-Brabantse bedrijven die slimme robotica-oplossingen willen ontwikkelen. Medio april 2022 zal duidelijk worden of de aanvraag gehonoreerd wordt.

De voorbereidingen brachten bedrijven, fieldlabs en kennisinstellingen bijeen en zorgden daarmee voor nieuwe verbindingen; niet alleen in West-Brabant maar ook provinciaal en nationaal. 

“REWIN heeft ons het afgelopen jaar met succes in gesprek gebracht met verschillende potentiële partners. Dit heeft onze blik verruimd en ons netwerk verrijkt. Door de proactieve begeleiding van REWIN doen we nu volop mee in Nxt Gen High Tech, een belangrijk subsidieprogramma.”
– Roel Zeevat, CEO Ploeger Oxbo Group    

Jonica - Agrofood biobased

Jonica de Bruijn
Programmamanager Agrofood/Biobased
j.debruijn@rewin.nl

HIGHLIGHTS

BioVoice – Innovation & business booster

Smart farming – meer opbrengst, lagere milieu-impact

agroBOTS: Innovaties met robotica

Illustratie onderkant biobased