HIGHLIGHT

Breda Robotics – Smart Industry Fieldlab voor robotontwikkeling

De Stichting Breda Robotics, een cluster van bedrijven en onderwijsinstellingen rondom robotica en aanverwante technologieën, startte ruim drie jaar geleden op initiatief van REWIN. Doel van Breda Robotics is aan de ene kant om technisch talent te behouden voor de regio dan wel te verleiden terug te keren. En aan de andere kant om bedrijven te helpen om stappen te zetten in het robotiseren van processen. Dit gebeurt door samen te werken in projecten rondom robotica, augmented reality, artificial intelligence, 3D-printing en sensoring.

HTM - highlightfoto Breda Robotics

Het ministerie van Economische Zaken wees Breda Robotics in 2020 aan als Smart Industry Fieldlab. Een mooie erkenning en een flinke steun in de rug. Bedrijven met een hulpvraag weten het Fieldlab in de Bredase Koepel in groten getale te vinden.

Sinds twee jaar werkt Breda Robotics samen met de landelijke robotica-beweging Holland Robotics.