HIGHLIGHT

agroBOTS: Innovaties met robotica

In het vorig jaar gestarte agroBOTS-project ontwikkelen technologie-aanbieders en eindgebruikers in de agrofood samen negen concrete, gebruiksvriendelijke oplossingen voor boeren en tuinders in de open teelten. Ze maken daarbij gebruik van robotica en kunstmatige intelligentie. REWIN is samen met enkele West-Brabantse bedrijven projectpartner in het landelijke agroBOTS-project. Het project ontvangt ruim 2,5 miljoen euro steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), in het kader van REACT-EU.

AB - in highlight agroBOTS bij onderdeel Proef met UV-C robotisoogst op proefperceel

Proef met UV-C robot

De agroBOTS-projectpartners onderzoeken bij Van Eijck in Alphen hoe schimmelontwikkeling in gewassen kan worden tegengegaan, zonder daarbij chemicali├źn te gebruiken. Het idee is om robots met UV-C lampen in te zetten. De techniek met UV-C lampen bestaat al, maar wordt nog niet buiten ingezet. Uitgevonden moet worden hoelang de lampen onder verschillende omstandigheden het gewas moeten beschijnen. De volgende stap is om te bepalen hoeveel lampen er op de robot moeten worden gemonteerd en met welke rijsnelheid er kan worden gereden. Dit bepaalt weer hoeveel elektrisch vermogen er nodig is en hoe groot de batterij moet zijn, voor zowel lampen als robot.

Campus Almkerk is een van de deelnemende partners in agroBOTS en initiatiefnemer van de eventreeks Tech en Tuinboon. Het doel van deze sessies is om laagdrempelig kennis over teelt, technologie en robotica uit te wisselen tussen boer en techneut en bij te dragen aan wederzijds begrip.

“De Campus Almkerk werkt hard aan gezonde voeding van een gezonde bodem in een mooie omgeving. Daarvoor is aansluiten op een ecosysteem van innovatieve bedrijven essentieel. REWIN heeft bewezen een sleutelpartner te zijn die verbinden in praktijk brengt.”
Arend Koekoek CEO Campus Almkerk en Pixelfarming Robotics