Actuele prestaties

Resultaten 2021

De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN had in 2021 contacten met honderden bedrijven die we hielpen groeien, innoveren en vestigen. Veel ervan doen mee in de icoonprojecten van de Regionale Programma’s Agrofood/Biobased, Creatieve Dienstverlening, Hightech Maintenance en Logistiek.

https://jaarverslag2021.rewin.nl/wp-content/uploads/2019/08/rocket_icon.svg
224
2020
265
2021

REWIN scout, screent en begeleidt startups in West-Brabant en verhoogt daarmee de kans op succesvol vernieuwend ondernemerschap. Dit doen we met het online platform B’WISE. Vorig jaar is hard gewerkt aan het realiseren van een fysieke locatie: B’WISE Incubator (geopend februari 2022.)

https://jaarverslag2021.rewin.nl/wp-content/uploads/2019/08/graph_icon.svg
214
2020
231
2021

Het mkb-team haalt drukbezette ondernemers uit de waan van de dag en helpt ze met actuele uitdagingen als circulaire economie en digitaliseren. Dankzij de MKB Deal startten we bijvoorbeeld zes projecten op het gebied van digitalisering, innovatie en human capital.

https://jaarverslag2021.rewin.nl/wp-content/uploads/2019/08/location_icon.svg
19
2020
22
2021

22 nieuwe vestigers, goed voor meer dan 670 arbeidsplaatsen. Dat is de score in het tweede coronajaar 2021. Met onze nieuwe visie op acquisitie kiezen we sinds twee jaar voor een andere, strategische benadering: kom business doen in West-Brabant.

Algemene highlights

  • Er vinden steeds meer cross-overs plaats tussen de verschillende regionale programma’s, bijvoorbeeld rond de thema’s digitalisering/dataficering, robotisering en circulair ondernemen/duurzaamheid.
  • Goede voortgang en resultaten in alle sectorprogramma’s ondanks corona.
  • Customer relation-programma Lead me zorgt voor betere en efficiëntere samenwerking tussen gemeenten en REWIN.
  • Succesvolle BioVoice-aanpak inspireert tot het opzetten van tech-challenges
https://jaarverslag2021.rewin.nl/wp-content/uploads/2020/02/Icons.svg

Programma highlights

  • Creative Business Foundation van start met dertig deelnemende organisaties.
  • Drie Data Coaches aangenomen om mkb’ers bij te staan.
  • BioVoice 2021 levert in totaal 23 samenwerkingstrajecten op.
  • Fieldlab Development Center for Maintenance of Composites opende zijn deuren op Aviolanda.
  • 4,6 miljoen euro en 22 deelnemers voor Digital Data Square Zuid-Nederland.
  • REWIN stapt met 4 partners in Innovatieagenda Voedsel & Landbouw

Agrofood / Biobased

Samen de sterke wereldwijde positie van West-Brabant als dé ‘Plantbased Region’ behouden en verder uitbouwen. Bijvoorbeeld efficiënter en duurzamer telen met smart farming technologie. En met Innovation & Business Booster BioVoice, dat 23 samenwerkingstrajecten realiseerde.

Creatieve Dienstverlening

Creativiteit als versneller voor innovatie en waarde-creatie in het mkb en grootbedrijf én bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Met meerdere projecten, pilots en initiatieven zette dit programma in zijn tweede jaar flinke stappen.

Hightech Maintenance

Het programma Hightech Maintenance werkt aan een toonaangevende, toekomstbestendige en veerkrachtige maak- en onderhoudsindustrie in West-Brabant. Samen experimenterend en lerend op weg naar smart industry 4.0 in West-Brabant.

Logistiek

De supply chain moet intelligenter, want onze gunstige ligging tussen Rotterdam en Antwerpen is niet meer voldoende. Het Programma Logistiek zet met allerlei projecten in op het verbinden, verslimmen en verduurzamen van de hele logistieke keten: van producent tot consument.